Giáo dục Mầm non

Công đoàn

CĐCS MN Bắc Nghĩa với các hoạt động kỷ niệm 85 năm thành lập Công ...

 CĐCS MN Bắc Nghĩa với các hoạt động kỷ niệm 85 năm thành lập Công ... Thực hiện công văn số 123/CV-CĐGD ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Công đoàn Giáo dục thành phố Đồng Hới về việc tập trung các hoạt động tuyên truyền 85 năm Công đoàn Việt Nam. Trong ...

Lượt truy cập: 95818 lần

Đang online: 4 người